Dua Sifrê

0
Xwedêo, tu daîmî, tu kerîmî Tu rehîmî, tu melkê erşê ezîmî Xwedêo, ji ezelda tu qedîmî Xwedêo, tu heftê û du mletî bêyî rehmê Serê ser belgîya, girtîyê...

Dua Razanê

0
S.1 Ya rebî tu xwedayî, tu ezdayî Ti xaliqê medh û senayî, ejqenderî bê gunahî Hezar û yek nav li xwe danayî, navê şêrîn...

Qewlê afirandina dinyayê

0
S.1 Yarebî dinya hebû tarî Tê da tunebûn mişik û marî Te zindî kir taze halî Çû nema gul jê barî Ya Rebî tu...