Billeder: generalforsamling 2022

578
Ezidi Kulturforening i Danmark har holdt sin årlige generalforsamling.
Generalforsamlingen blev holdt i dag søndag den 13.03.2022 i Brønshøj i København.
En ny bestyrelse er blevet valgt. Den nye bestyrelse vil på sit første konstitueringsmøde vælge en formand, næstformand og fordele posterne i mellem sig.