Krigsramte børn kommer til hægterne i danske børnecentre i Nordirak

17868
Lørdag den 4. juni er ”International dag for børn, som er ofre for aggression”. I Irak har børn oplevet de værst tænkelige overgreb fra Islamisk Stat. Mission Øst hjælper dem på fode igen.

Piger og drenge har fået dybe ar på sjælen efter Islamisk Stats overgreb. Men på Mission Østs børnecentre får de hjælp til at leve videre som andre børn.

Børn i krig er mærkede for livet. I Irak er børn flygtet fra Islamisk Stat sammen med deres familier. Nogle har set forældre og søskende blive skudt. Andre er selv blevet tæsket eller voldtaget.

Med den opvækst er det nærliggende at hævne sig med vold. Og dermed fortsætter voldsspiralen. Børn og unge, der skulle holde fred og opbygge deres land, ender som rodløse eksistenser på gaden.

Men sådan behøver det ikke at gå. Mission Øst har oprettet børnecentre i sikre områder nær krigszonen i det nordlige Irak. Her kan børnene tegne, lege, opføre skuespil og dermed komme sig efter deres forfærdelige oplevelser. Samtidig lærer det at læse, skrive og regne, så de kan fortsætte i den almindelige skole, når freden forhåbentlig indfinder sig igen. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse fredag.

Ofre for aggression

FN har valgt at markere lørdag den 4. juni som ”International dag for børn som er ofre for aggression”. Er der nogle, der er ofre for aggression, så er det alle de tusindvis af børn, der er drevet på flugt fra deres hjem og har måttet flygte over stok og sten, over marker, floder og bjerge tæt forfulgt af IS-krigere. De må nu bo med deres familier flygtningelejre eller ufærdige betonbygninger.

Mission Øst har oprettet børnecentre i det nordlige Irak for at give disse børn støtte og basale skolekundskaber. Fem centre er allerede oprettet i hhv. Sumel, Zakho, Sinjar, Kirkuk and Laylan.

”Det er en helt unik mulighed, at børn kan komme i børnecentret. Der findes ikke noget, der ligner dette, i Sinjar”, fortæller børnenes mødre i en uafhængig evalueringsrapport.

Rapporten bygger på en undersøgelse af Mission Østs indsats, der består af tre dele: akut nødhjælp, psykosocial støtte og træning af lokale medarbejdere.

Børnene slapper mere af

Børnene kommer i centrene mindst én gang om ugen. De elsker at lege med tal og bogstaver, spille spil og hygge sig med hinanden. Og mødrene er taknemmelige for, at centrene giver børnene en støtte, de selv som forældrene ikke magter at give dem.

Forældrene har bl.a. lagt mærke til, at deres børn har ændret attitude og adfærd, efter at de er begyndt at komme i børnecentret. De er blevet mindre hyperaktive, mere afslappede og mere åbne for at lege med andre børn, lyder evalueringen.

Så er de modtagelige for at lære noget. På centrene lærer de både at regne og at læse og skrive på engelsk og arabisk. Undersøgerne oplevede, at børnene var stolte over at vise dem deres opgaver og de bogstaver, de havde lært. En dreng sagde:

”Jeg var begyndt at læse, men havde glemt det hele, fordi jeg ikke har gået i skole i et helt år. Da I åbnede centret, fik jeg min viden tilbage.”

Psykosocial støtte

Mission Østs indsats i børnecentrene kaldes ”psykosocial støtte”, der går ud på at genskabe rutiner og skabe trygge rammer for et almindelige børneliv. Fordrevne børn har oplevet, at ekstremt voldelige episoder har afbrudt deres normale hverdag. Børnecentrene er derfor trygge områder, hvor børnene kan komme og lege med andre børn, deltage i læringsaktiviteter, genoptage almindelige hverdagsrutiner og modtage støtte fra oplært personale.

Mission Øst hjælper i øjeblikket omkring 2.000 børn i centrene. Staben af medarbejdere rekrutteres fra lokalbefolkningen og gennemgår et særligt træningsforløb, så de kan tage sig af børnene og give dem basale skolekundskaber.

Børnecentrene bliver støttet med penge fra Udenrigsministeriet, fra HjælpNu-indsamlingen på tv i september 2015 og af private donorer.

https://globalnyt.dk/content/krigsramte-boern-kommer-til-haegterne-i-danske-boernecentre-i-nordirak